2008/Aug/26

ถ้าหากเราทุกคนเกิดมาเหมือนกันหมดทุกอย่าง

ถ้าเรามีความคิดเหมือนๆกัน

ถ้าหากเรามีรายได้เท่ากัน

ถ้าหากเรามีสุขภาพที่เหมือนกัน

ถ้าหากสภาพแวทย์ล้อมที่ได้รับเหมือนๆกัน

โลกนี้คงขาดสีสัน

โลกนี้คงขาดการพัฒนา

โลกนี้คงขาดความพยายาม

โลกนี้คงขาดการประท้วง

โลกนี้คงขาดสงคราม

แต่โลกเรายังมีสีสัน

และโลกเรายังคงมีการพัฒนา

บางครั้งเราจึงไม่เข้าใจกัน

หลายครั้งที่เกิดการประท้วง

หลายหนที่เกิดสงคราม

หากเราเข้าใจกัน

หรือเราพยายามเข้าใจกัน

หันหนามาคุยกันอย่างเปิดอก

ยาก!

เรารุ้

แต่มันดีกว่าไหม

ดีกว่าที่เราจะมานั่งทะเลาะกันหรือไม่

ถ้าหากมันไม่จำเป็น

ที่เราจะมานั่งคุยกัน

ก็จงนั่งเป็นแก้วที่เต็มน้ำต่อไปเถิด

ฉันเข้าใจ

ว่าหากจะยืนหยัด

คุณก็ต้องปิดหูปิดตาเป็นธรรมดา

ไม่งั้นจะเอนเอียง

 

 

"คุณต้องการให้ใครถามคุณไหม ว่าต้องการอะไร "

"ถ้าต้องการ คุณจงถามคนอื่นเสียก่อน ว่าเค้าต้องการอะไรไหม"

 

Action=Reaction

นิวตัน

 

Comment

Comment:

Tweet


โมเมย์
View full profile